Zakres Usług

  • prowadzenie ksiąg wraz z towarzyszącymi ewidencjami
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji i zeznań podatkowych
  • czynności z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników
  • rozliczanie składek ZUS włącznie ze sprawozdawczością elektroniczną
  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
  • reprezentowanie klientów w postępowanich przed organami podatkowymi
  • dostarczanie deklaracji do właściwych urzędów skarbowych
  • inne czynności w zależności od potrzeb klienta